Printer-friendly version
Druk
RSS Invoer
Share this
   Stuur / Boekmerk
 

Dorpskoshuise

Studente wat nie in kampuskoshuise woon nie, maar in kamers, woonstelle, buitehuise of by hul ouerhuise, neem aan die georganiseerde studentelewe deel deur lid te word van een van die
“dorpskoshuise”. Dorpskoshuise funksioneer net soos kampuskos - huise en word op dieselfde manier georganiseer as kampuskoshuise. Studente in dorpskoshuise is ten volle deel van die kampus. Alle geriewe is tot hul beskikking en hulle deel eetsale en die Klipoog Kafeteria saam
met ander koshuisinwoners. Dorpskoshuise kompeteer gelykwaardig op alle terreine en van hierdie dorpskoshuise is gereeld wenners van die kultuur-, sport- en akademiese trofeë.

NB!! Dorpskoshuise is nie fisiese verblyf in 'n koshuis nie. Studente moet self na verblyf soek in die dorp.  Dorpskoshuise is net 'n groep waaraan behoort kan word.

 

HK-lede verantwoordelik vir registrasie van eerstejaars:

Bellatrix (Die Koshuis is ongelukkig VOL,

geen verdere aansoeke gaan in aanmerking geneem word nie)

Michelle Coetzee (082 934 0665)

Heimat

Sylvester Smith (076 199 4440)

Dinki

Karlien Barnard (084 638 0764)

Thaba-Jäh

Donovan Mynhardt (073 220 0868)

LaVaria

Jessica James (082 560 1715)

Villagers

Cobus Smit (082 046 6254)

 
 
Dames Dorpskoshuise    Mans dorpskoshuise  
eikenhof[1]

Huisvader:
Prof Chris van der Walt
(018) 299-1027 (w)
(079) 511 3133

Huisvader:
Mnr. Bertus le Roux
(018) 299-4019 (w)
(018) 297-6800 (h)

dinki[1]

Huisvader:
Mnr. Kassie Karstens
(018) 299-4721 (w)

(018) 297-5616 (h)
(082) 775-9988 (sel)

 Huisvader:
Pieter van den Berg
(018) 299-1802 (w)
 

Huisouers
Mnr.& Mev. Johann & Charmaine Coetzee
(018) 290-7336 (h)
(018) 299-2368 (w)

 Huisvader:
Mnr. Horst Bütow
(018) 299-2843 (w)
(018) 290-6828 (h)

 

 

 

 

Opgedateer deur Elmien van den Berg